23 januari 2019

Op navolging van onze geweldig bezochte avond op 21 november jl komen we samen met de mensen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld voor het verder ontwikkelen van ons dorpsplan. Mocht je ook nog als betrokken Esschenaar willen meedoen meld je dan via info@eschperspectief.nl aan!

Op woensdag 21 november 2018 is er onder grote belangstelling heeft PEP in samenwerking met ingenieursbureau Kragten een presentatie gegeven over de toekomst van Esch. Doel van de avond is om de Esschenaren te informeren en vooral om de wensen en meningen van onze dorpsbewoners te horen. Wát gaat er nu goed? Wat gaat er nu niet goed? Dit soort vragen werden deze avond aan iedere aanwezige voorgelegd. Uiteindelijk ging men in groepjes aan de slag met de vraag: “Waar maak ik me in 2035 zorgen om?” De uitkomst van deze vragen zullen de voeding zijn voor het ontwikkelen van een Dorpsvisie. Dit gaat PEP niet alleen doen maar met iedereen die hier aan wil deelnemen. In een aantal werkgroepen, welke per werkgroep een aantal thema’s zoals verkeersveiligheid of verenigingen voor zich neemt, zal het gene wat deze avond gemeld is worden verwerkt in de Dorpsvisie. Thema’s van deze avond waren: Verenigingen, Verkeer, Voorzieningen en Woon en leefomgeving. Interesse? Meld je dan aan via info@eschperspectief.nl

“Platform Esch Perspectief” streeft naar het behoud en verbetering van leefbaarheid in de kern Esch.

In 2013 kwam het begrip “Burgerparticipatie” volop in de belangstelling. Vanuit de overheid werd benadrukt dat burgers meer verantwoordelijkheid moesten nemen voor hun eigen welzijn en woonomgeving. Ook de leefbaarheid in dorpen en wijken werd daarmee mede een zaak voor de bewoners. Ook in Esch komen er initiatieven van de grond in deze sfeer. Toch denken wij dat er meer structuur nodig is waardoor de participatie breder wordt gedragen en meer effect heeft. Hoe willen we dat in Esch doen?

Vanuit een burgerinitiatief positioneert “Platform Esch Perspectief” zich als beleidsmatig sparringpartner voor het college en de gemeenteraad en als communicatiemedium naar de inwoners van Esch.  Wij willen dat doen door ons voor de komende jaren vooral te richten op de thema’s woningbouw, sport & cultuur, verkeer, veiligheid, duurzaamheid en welzijn inwoners.  Daarnaast zet “Platform Esch Perspectief” zich maximaal in voor het behoud van individuele voorzieningen binnen de kern.

Brabants Centrum

Burendag

FINANCIELE BIJDRAGE BURENDAG 22 september 2018 Burendag…
Esch Kookt
Brabants Dagblad
Brabants Dagblad