Zin in een opPEPpende uitdaging?

 

Wij zoeken een notulist /secretarieel ondersteuner

Platform ESCH Perspectief zoekt een enthousiaste Esschenaar die ons kan ondersteunen in de vastlegging van vergaderingen en andere activiteiten zoals de nieuwsbrief. Dit is een keileuk ‘uitstapje’ naast je huidige werk of studie. Het biedt je een mooie kans het werk van PEP verder te versterken en je zo in te zetten voor ons mooie dorp.

Als secretarieel ondersteuner ben je verantwoordelijk voor het maken van notulen en het voorbereiden van de agenda en ben je de (digitale) rechter- of linkerhand van het platform. PEP vergadert eenmaal per maand op maandagavond en geeft jou ook ruimte voor inhoudelijke inbreng.

Dit ben jij:

Een betrokken Esschenaar op zoek naar een mooie uitdaging in vrijwilligerswerk. Je vindt het leuk om je steentje bij te dragen en bent goed in het noteren van afspraken en acties. Vrijwillig betekent voor jou niet vrijblijvend en je bent bereid je langere tijd voor PEP in te zetten.

Heb je nog vragen; neem dan contact op via info@eschperspectief.nl of bel met Cees van Rooij 06-24107294

PEP (Platform Esch Perspectief) verbindt, versnelt en geeft richting aan de gesprekken met belangrijke partners zoals gemeente en ontwikkelaars. Het helpt de bewoners samen te blijven focussen op wat belangrijk is in de gezamenlijk ontwikkelde visie Esch stroomt door.

Bestuurswisseling bij Platform Esch Perspectief (PEP) In de vergadering van maandag 25 april is besloten dat Joris van Os de nieuwe voorzitter wordt van PEP. Tot die tijd (5 jaar) was Adri Verbruggen voorzitter. Adri blijft wel bestuurslid van PEP.

Tevens is in deze vergadering besloten dat er gekozen wordt voor een “projectmatige” aanpak. We willen daarmee bereiken dat we slagvaardiger en praktischer kunnen inspelen op actuele zaken.

Operationeel werken we vanuit een stuurgroep, waarvan de leden “aandachtsgebieden” toegewezen hebben gekregen. Deze stuurgroep, welke nu uit 13 personen bestaat, wil zich graag versterken. Met name de inbreng van “de jeugd” is daarbij heel belangrijk. Meld je aan. Informatie kun je vinden op www.eschperspectief.nl

WONINGWENS IN-THE-PICTURE/ EEN SPONTANE (RE)ACTIE

Lees het hele bericht..

Jeugd wil meer woningen in Esch

Ons leefbaarheidsplan is klaar!

Op 25 september hebben PEP en zijn werkgroepen Zorg en Welzijn, Verenigingen, Verkeer en Wonen en voorzieningen het Leefbaarheidsplan voor Esch aangeboden aan de Esschenaren en de burgemeesters, wethouders, en raadsleden van Haaren en Boxtel. Het geheel werd als video aangeboden en ondersteund met een flyer welke bij alle Esschenaren in de bus zal vallen.

Dit is niet het einde van een lang traject, maar de start van een nieuwe!

“Platform Esch Perspectief” streeft naar het behoud en verbetering van leefbaarheid in de kern Esch.

In 2013 kwam het begrip “Burgerparticipatie” volop in de belangstelling. Vanuit de overheid werd benadrukt dat burgers meer verantwoordelijkheid moesten nemen voor hun eigen welzijn en woonomgeving. Ook de leefbaarheid in dorpen en wijken werd daarmee mede een zaak voor de bewoners. Ook in Esch komen er initiatieven van de grond in deze sfeer. Toch denken wij dat er meer structuur nodig is waardoor de participatie breder wordt gedragen en meer effect heeft. Hoe willen we dat in Esch doen?

Vanuit een burgerinitiatief positioneert “Platform Esch Perspectief” zich als beleidsmatig sparringpartner voor het college en de gemeenteraad en als communicatiemedium naar de inwoners van Esch.  Wij willen dat doen door ons voor de komende jaren vooral te richten op de thema’s woningbouw, sport & cultuur, verkeer, veiligheid, duurzaamheid en welzijn inwoners.  Daarnaast zet “Platform Esch Perspectief” zich maximaal in voor het behoud van individuele voorzieningen binnen de kern.