Esch als het Groene Hart binnen de gemeente Boxtel

Dat wilt u toch ook?

Laat dan uw mening horen tijdens de huiskamergesprekken die gepland zijn op het Gemeentehuis in Boxtel. Het gaat om onderstaande data en tijden:

  • 16 maart, donderdag, van 19.00-21.00 uur
  • 22 maart, woensdag, van 15.00-17.00 uur

Dit is dé mogelijkheid om uw stem te laten horen in het kader van de toekomstige leefbaarheid van Esch. In het kader van de omgevingsvisie heeft de gemeente twee scenario’s uitgewerkt.

  1. Boxtel als het groene hart van de stedendriehoek
  2. Boxtel als woon- en werkgemeente van de regio

In deze huiskamergesprekken kunt u deze scenario’s bekijken, vragen stellen en uw voorstellen voor verbetering aandragen. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.boxtel.nl/nieuws/uitnodiging-huiskamergesprekken-meedenken-over-scenarios-omgevingsvisie.

Vanuit PEP hebben wij inmiddels onze feedback op deze scenario’s gegeven maar het zou fijn en krachtiger zijn, als meer Esschenaren dit voorbeeld volgen.

Namens PEP

Joris van Os

info@eschpersectief.nl

Vragen / opmerkingen laat het weten!

WONINGWENS IN-THE-PICTURE/ EEN SPONTANE (RE)ACTIE

Lees het hele bericht..

Jeugd wil meer woningen in Esch

Ons leefbaarheidsplan is klaar!

Op 25 september hebben PEP en zijn werkgroepen Zorg en Welzijn, Verenigingen, Verkeer en Wonen en voorzieningen het Leefbaarheidsplan voor Esch aangeboden aan de Esschenaren en de burgemeesters, wethouders, en raadsleden van Haaren en Boxtel. Het geheel werd als video aangeboden en ondersteund met een flyer welke bij alle Esschenaren in de bus zal vallen.

Dit is niet het einde van een lang traject, maar de start van een nieuwe!

“Platform Esch Perspectief” streeft naar het behoud en verbetering van leefbaarheid in de kern Esch.

In 2013 kwam het begrip “Burgerparticipatie” volop in de belangstelling. Vanuit de overheid werd benadrukt dat burgers meer verantwoordelijkheid moesten nemen voor hun eigen welzijn en woonomgeving. Ook de leefbaarheid in dorpen en wijken werd daarmee mede een zaak voor de bewoners. Ook in Esch komen er initiatieven van de grond in deze sfeer. Toch denken wij dat er meer structuur nodig is waardoor de participatie breder wordt gedragen en meer effect heeft. Hoe willen we dat in Esch doen?

Vanuit een burgerinitiatief positioneert “Platform Esch Perspectief” zich als beleidsmatig sparringpartner voor het college en de gemeenteraad en als communicatiemedium naar de inwoners van Esch.  Wij willen dat doen door ons voor de komende jaren vooral te richten op de thema’s woningbouw, sport & cultuur, verkeer, veiligheid, duurzaamheid en welzijn inwoners.  Daarnaast zet “Platform Esch Perspectief” zich maximaal in voor het behoud van individuele voorzieningen binnen de kern.