Bestuurswisseling bij Platform Esch Perspectief (PEP) In de vergadering van maandag 25 april is besloten dat Joris van Os de nieuwe voorzitter wordt van PEP. Tot die tijd (5 jaar) was Adri Verbruggen voorzitter. Adri blijft wel bestuurslid van PEP.

Tevens is in deze vergadering besloten dat er gekozen wordt voor een “projectmatige” aanpak. We willen daarmee bereiken dat we slagvaardiger en praktischer kunnen inspelen op actuele zaken.

Operationeel werken we vanuit een stuurgroep, waarvan de leden “aandachtsgebieden” toegewezen hebben gekregen. Deze stuurgroep, welke nu uit 13 personen bestaat, wil zich graag versterken. Met name de inbreng van “de jeugd” is daarbij heel belangrijk. Meld je aan. Informatie kun je vinden op www.eschperspectief.nl