PEP bedankt iedereen voor haar inzet in het afgelopen jaar om Esch leefbaar te houden en wenst u een goed nieuw jaar,  met veel lichtpunten in 2021!

Ons leefbaarheidsplan is klaar!

Op 25 september hebben PEP en zijn werkgroepen Zorg en Welzijn, Verenigingen, Verkeer en Wonen en voorzieningen het Leefbaarheidsplan voor Esch aangeboden aan de Esschenaren en de burgemeesters, wethouders, en raadsleden van Haaren en Boxtel. Het geheel werd als video aangeboden en ondersteund met een flyer welke bij alle Esschenaren in de bus zal vallen.

Dit is niet het einde van een lang traject, maar de start van een nieuwe!

“Platform Esch Perspectief” streeft naar het behoud en verbetering van leefbaarheid in de kern Esch.

In 2013 kwam het begrip “Burgerparticipatie” volop in de belangstelling. Vanuit de overheid werd benadrukt dat burgers meer verantwoordelijkheid moesten nemen voor hun eigen welzijn en woonomgeving. Ook de leefbaarheid in dorpen en wijken werd daarmee mede een zaak voor de bewoners. Ook in Esch komen er initiatieven van de grond in deze sfeer. Toch denken wij dat er meer structuur nodig is waardoor de participatie breder wordt gedragen en meer effect heeft. Hoe willen we dat in Esch doen?

Vanuit een burgerinitiatief positioneert “Platform Esch Perspectief” zich als beleidsmatig sparringpartner voor het college en de gemeenteraad en als communicatiemedium naar de inwoners van Esch.  Wij willen dat doen door ons voor de komende jaren vooral te richten op de thema’s woningbouw, sport & cultuur, verkeer, veiligheid, duurzaamheid en welzijn inwoners.  Daarnaast zet “Platform Esch Perspectief” zich maximaal in voor het behoud van individuele voorzieningen binnen de kern.

Dorpsstraat op weg naar een veiligere straat!

Dorpsstraat op weg naar een veiligere straat! Onveilige situaties…

Het Smaldijkje wordt het lichtend pad van Esch naar Boxtel

Op 1 januari 2021 is het zover! Vanaf die datum vormen Esch,…

Informatiebijeenkomst collectief particulier opdrachtgeverschap

Maandag 10 februari | 19.30 uur Den Domp in Haaren Interesse…