De werkgroep zorg en welzijn van Platform Esch Perspectief (PEP) wil Esch graag geheel ‘Heartsafe’ maken. Vijf vrijwilligers gaan zich hiervoor de komende tijd inzetten om dit binnen twee jaar voor elkaar te krijgen. Maar hoe willen we dat gaan doen?

Op dit moment zijn er 5 AED’s (Automatische Externe Defibrillator) aanwezig in Esch. Twee daarvan hangen in een buitenkast bij dorpshuis De Es en bij Autobedrijf van Kuringe. De andere drie hangen binnen bij voetbalclub Essche Boys, tennisvereniging d’Oggelen en Buitenhuis. Met een AED kan aan slachtoffers van een plotselinge hartstilstand een schok worden toegediend, met als doel het hartritme te herstellen. Het gebruik van een AED vervangt niet de handmatige reanimatietechniek (hartmassage en beademing), maar is hier een aanvulling op.

De definitie van Heartsafe is dat getrainde vrijwilligers binnen 6 minuten met een AED bij een reanimatie kunnen zijn. De overlevingskans van een slachtoffer van hartstilstand stijgt dan met 90%. Snelheid is de belangrijkste voorwaarde om te kunnen overleven.

Om het dorp echt Heartsafe te maken, zijn er volgens de werkgroep nog zo’n 7 AED’s nodig. Op die manier kan straks iedereen binnen de cruciale 6 minuten geholpen worden.
De werkgroep zet haar kennis en kunde in om verenigingen, buurtschappen en ondernemers aan te moedigen en te helpen om een AED aan te schaffen. Hiervoor is de werkgroep echter wel afhankelijk van giften en sponsorbijdragen.

Het Heartsafe maken van een dorp betekent niet alleen dat er AED’s worden aangeschaft, maar ook dat deze onderhouden worden. Nog belangrijker is dat er mensen zijn, die deze apparaten kunnen bedienen. Dit is niet moeilijk. Iedereen kan het leren. Daarom gaan vrijwilligers een nauwe samenwerking aan met de plaatselijke EHBO. Deze vereniging heeft al aangegeven dat zij de benodigde opleidingen willen verzorgen.

Ook worden de huidige al gecertificeerde vrijwilligers benaderd om zich aan te melden voor HartslagNu. Dit is een gratis alarmeringssysteem, waarmee opgeleide vrijwilligers, via hun mobiele telefoon, opgeroepen kunnen worden om hulp te verlenen bij een slachtoffer van een hartstilstand.

Tenslotte moedigt de werkgroep alle getrainde AED-vrijwilligers aan om zich aan te melden bij AED-Alert, zodat zij indien zij zich in de buurt bevinden van een slachtoffer met hartproblemen, via hun mobiele telefoon een sms-waarschuwing krijgen en hulp kunnen verlenen.

De werkgroep helpt en bemiddelt graag bij zowel de aanschaf van AED’s als het opleiden van vrijwilligers door de plaatselijke EHBO-vereniging. Ook geven de leden graag voorlichting en informatie over alles wat met reanimatie en AED’s te maken heeft. Dit alles wil de werkgroep tot in de lengte van jaren volhouden. Dit kan alleen met uw steun.

Voor vragen over opleidingen, neem dan contact op met Annie van der Heijden, e-mail: amlcompen@hotmail.com of tel: 06-44 77 22 37.
Voor overige vragen: Cees van Rooij, e-mail: rooy35@home.nl of tel: 06-24 10 72 94.