Joris van Os, geboren (1977) en getogen in Esch. Getrouwd met Aagje Verstegen van Nergena, Boxtel. We wonen sinds 3 jaar weer in Esch aan de Haarenseweg 18. Werkzaam in de verkoop aan de industrie. En besteed daarnaast zo veel mogelijk tijd aan mijn 2 dochters, accordeon spelen en knutselen rondom huis. Graag wil ik me inzetten voor Esch en voor de Esschenaren. Via PEP denk ik dat we iets moois en nuttigs neer kunnen zetten waar het hele dorp profijt van zal hebben. Uiteraard hebben we jullie daar hard bij nodig. Want zonder draagvlak zijn we nergens.

Adri Verbruggen 72 jaar gepensioneerde direkteur betonmortelindustrie. Getrouwd met Ria 70 jaar, 2 kinderen 4 klein-kinderen. Geboren en getogen Eschsenaar in het verleden raadslid Esch en bestuurslid div. clubs en verenigingen. Bij PEP omdat de leefbaarheid in Esch me na aan het hart ligt en we door maatschappelijke veranderingen hier als bewoner ons zelf meer voor moeten inzetten

Mercè de Miguel i Capdevila. Ik woon al 30 jaar met plezier in Esch. Samen met Jan toen, ons gezien met drie kinderen, hier gesticht. Ben graag bezig, met mijn werk door Nederland, maar ook in de tuin aan de Leunisdijk, met muziek en wandelend. Door mijn vak als stedenbouwkundige, heb ik oog voor de veranderingen in steden en dorpen waardoor wij en ook later onze kinderen, met plezier werken wonen of recreëren. En wat is dan nog beter dan mijn kennis en ervaring, samen met dorpsgenoten in te zetten voor de toekomst van ons prachtig landelijk dorp?

Ik ben Theo van Dooren. Geboren op 13 mei 1951 in Den Bosch. Geboren en getogen Brabander. Woonachtig o.a. in Empel (Gewande), Boxtel, Kaatsheuvel en nu sinds 1990 in Esch. Gehuwd , vader van twee zonen en  sinds kort opa van een kleinkind in Stockholm, een meisje met de roepnaam Flo. 40 jaar onderwijsman waarvan 25 jaar als  directeur van een School voor Speciaal Basisonderwijs. Pensionado sinds 2014. Interesse in wat mensen beweegt , hier en ginds, vroeger en nu,  is mijn belangrijkste drijfveer. Bezigheden: Tuinieren.  Bestuurslid van Heemkundekring De Kleine Meijerij. Taalcoach van een Esch-Syrisch echtpaar. Lid van een filosofieclub met levenskunst als rode draad. Lid van een tourfietsclub één keer in de twee weken. Maandagmorgen Yoga. Woensdagmiddag boulen.  Zingen met mijn vaste  pianist en lid van diverse koren. Tevens ben ik ook nog webmaster van de site www.canonvanesch.com Lid van de PEP omdat het goed is om met een glimlach het gemoedelijke Brabantse kleinschalige  karakter  van Esch te verkondigen en uit te dragen. Bevordering  van de leefbaarheid staat daarbij natuurlijk voorop.

Ik ben Cees van Rooij, getrouwd met Paula van der Meyden en woonachtig Kollenberg 35 te Esch. We hebben twee zoons, welke niet in Esch woonachtig zijn. Zes kleinkinderen. Ik ben gepensioneerd oud-directeur van de Rabobank. Door mijn coöperatieve inslag maakte ik mij zorg over de toekomst van Esch. Ontstaan vanuit de WMO-taken, welke onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente kwamen te liggen. In 2014 werd ik cliëntondersteuner. Ik nam het initiatief tot de oprichting van “Esch voor Elkaar”, waaruit de huiskamerfunctie, hobbyclub en vervoersgroep ontstond. In najaar 2017 ontstond bij mij het idee, dat de burgerparticipatie, een vorm van overleg en  structuur nodig had om tot resultaat te komen. Ook door de gevolgen van de gemeentelijke herindeling, zette mij aan tot actie. Na nauwgezet overleg met meerdere personen zijn we gekomen tot de huidige opzet van “Platform Esch’Perspectief (PEP). Inmiddels bestaan we uit 12 personen. Ons moto is. NIET OVER ONS PRATEN, MAAR MET ONS PRATEN. SAMEN KUNNEN WE MEER.

Paul van den Dungen, 34 jaar en mijn hele leven Esschenaar. Samenwonend met Claire Pijnenburg die –los van een paar studies in het buitenland en een lange wereldreis­– ook een echte Essche is. Ik werk momenteel als milieucoördinator bij Peka Kroef in Odiliapeel. De verbondenheid met Esch was er, is er en zal er altijd blijven. Mij is er dan ook alles aan gelegen dat Esch zijn dorpse karakter behoud, waarbij iedere Esschenaar zich hier thuis voelt en we er met zijn allen wat moois van maken. Aanstonds ga ik me met een werkgroep inzetten voor de aankomende 75 jarige bevrijding van Esch in oktober 2019, iets wat we niet mogen vergeten en waar ik de Essche (school)jeugd graag bij betrek. Ik heb zelf een hekel aan de digitaliserende wereld, waarbij contacten kil en koud worden. Daarom zet ik me graag in voor een levendig, actief en gezellig dorp, waarbij leefbaarheid, veiligheid en energie een vanzelfsprekend zijn. Dit doe je niet alleen, maar doe je samen; dat is de reden dat ik bij PEP ben gegaan. En als je dan ziet wat er in de omliggende dorpen door vergelijkbare burgerinitiatieven als PEP gerealiseerd is, zet ik me hier graag voor in. Een dorp is niet gemaakt van huizen, maar wordt gemaakt door mensen…!!

Herman van de Sande
62 jaar oud, geboren en getogen in Boxtel, voordat ik 30 jaar geleden samen met Ria (Bekkers), na ons trouwen in Esch ben komen wonen waar we samen 3 kinderen kregen: Marijke, Joep en Loes. Altijd een binding met Boxtel gehouden omdat ik daar ook al ruim 30 jaar werk bij Drukkerij Tielen en een aantal andere activiteiten (sport, muziek) heb aangehouden. Maar ook in Esch ben ik betrokken (geweest) bij diverse bezigheden: Heimweekoor, Oggelrevue, Muziekvereniging. Ik wil graag een bijdrage leveren en meedenken over de verschillende onderwerpen die volgens mij belangrijk zijn voor het behoud van het karakter van Esch. Zeker nu we straks samengaan met Boxtel. Ik hoop dat vele Esschenaren zich betrokken voelen bij wat er hier de komende jaren te gebeuren staat.

Jos van Bragt, 48 jaar en woon sinds 2000 in Esch aan de Dorpsstraat. Getrouwd met Claudia en we hebben 2 dochters, Alysée van 12 en Elodie van 14 jaar. Voor dat ik in 2012 door een nog onbekende ziekte ziek werd en later in een rolstoel kwam, was ik tot 2017 werkzaam als change manager in de ICT. Omdat ik nu niet werk ondersteun ik mijn vrouw met haar hondenschool en ben ik tevens lid van de cliëntenraad van de Zorggroep Elde.  Na een ongelukje met mijn rolstoel ben ik door de gemeente gevraagd mee te denken over de verkeersveiligheid  in Esch. Via de verkeersdenktank ben ik me ook voor PEP gaan inzetten. De leefbaarheid van Esch omvat zoveel meer dan verkeersveiligheid. Ik hoop dan ook een positieve bijdrage te kunnen leveren door me vóór en met alle Eschenaren me in te zetten voor ons mooie dorpje.

Mijn naam is Frits Jacobs. Mijn vrouw Trudy en ik, ouders van Colin, Nick en Lindsey, wonen, sinds 1984, aan de Gestelseweg 5 in Esch. Ik heb een drukke baan, maar ik besteed mijn vrije tijd graag aan hobbies, zoals fotografie en bierbrouwen. Daarnaast heb ik mij in het verleden ingezet als bestuurslid bij de Essche Boys en ook bij de tennisvereniging d’Oggelen. De laatste jaren hou ik mij bezig als trekker en woordvoerder van de bewonersgroep BOOS, rondom de spoorwegovergang Runsdijk in Esch. Vanuit die rol heb ik mij ook aangesloten bij PEP, omdat ik vind dat een lange termijn beleid voor ons mooie dorp en het inbrengen van een stem namens de bewoners van ons dorp bij de Gemeente Haaren en Boxtel heel belangrijk is.

Henk van Sambeek (1946). Woon ruim 20 jaar aan de Leunisdijk in Esch, daarvoor 25 jaar in Boxtel. Opgegroeid in Waalwijk. Studeerde Fysiotherapie (Nijmegen) en Onderwijskunde (Tilburg). Ben ruim dertig jaar werkzaam geweest binnen het management van Fontys Hogescholen. Thans gepensioneerd. Voormalig bestuurslid van Heemkundekring De Kleine Meijerij en ex-voorzitter van de Commissie Open Monumentendag van de gemeente Haaren. Tevens voorzitter van de toenmalige Werkgroep Verkeer die zich met succes heeft ingezet voor het verbod op doorgaand vrachtverkeer en de instelling van de 30 km zone. Ben geïnteresseerd  in de cultuurhistorie van Esch en een kritisch volger van ontwikkelingen (tot in een verre omtrek) die invloed hebben op de leefbaarheid van ons mooie dorp.

Corrie Steenbergen

Ik woon 39 jaar in Esch aan de Postelstraat.
Ik ben getrouwd met Nico en we hebben samen 3 kinderen.
Toen onze kinderen wat groter werden, heb ik mijn oude beroep weer opgepakt en
ben ik 20 jaar, met veel plezier, leerkracht geweest op basisschool St. Willibrordus in Esch. Toen ik stopte met juf zijn, kwamen er al gauw nieuwe uitdagingen op mijn pad. Ik werd lid van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Haaren. In dit adviesorgaan was er regelmatig contact met de gemeente op gebied van WMO, Jeugdzaken, Armoede en Participatie.
Ook werd ik lid van de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente, DVG, van de gemeente Haaren. Door het organiseren van diverse activiteiten en het beleggen van informatiebijeenkomsten hebben we de inwoners van de gemeente bewuster gemaakt op het herkennen van dementie, en de dementie uit de taboesfeer proberen te halen.
Voor Esch beheer ik de EHBD-koffer, een koffer vol informatie die geleend en geraadpleegd kan worden en bedoeld is als: Eerste Hulp Bij Dementie.
Toen in Esch de werkgroep Esch voor Elkaar werd opgericht, ben ik me, samen met andere vrijwilligers, gaan inzetten voor De Huiskamer. Eén middag per week organiseren we een gezellig bijeenkomst voor ouderen. In De Stek kunnen ouderen elkaar ontmoeten, samen koffiedrinken, een kaartje leggen, een mooi bloemstuk maken of samen iets creatiefs maken. En soms gaan we er een middag op uit.

Na de gemeentelijke herindeling stopte ik met de Adviesraad Sociaal Domein Haaren en was er ruimte om aan te sluiten bij PEP. Binnen dit platform zit ik in de werkgroep Zorg en Welzijn.
Mijn werkzaamheden voor de werkgroep DVG heb ik voortgezet in Boxtel.
Ook heb ik me in Boxtel aangesloten bij Stuurgroep Woonwijs.
Dit is een overlegorgaan waarin aandacht is voor het samen ouder worden in Boxtel en het zo lang mogelijk verantwoord thuis kunnen blijven wonen van ouderen.