OPROEP tot het indienen van een zienswijze op het Herindelingsontwerp  inzake de Opsplitsing van de gemeente Haaren.

Het herindelingsontwerp ligt voor iedereen ter inzage van 21 december 2018 tot en met 14 februari 2019. Iedereen kan in deze periode zienswijzen indienen.

Lees hieronder de mening van PEP en geef indien nodig uw mening onder aan het formulier.

Hoe een zienswijze indienen?

  1. Digitaal via formulier op haaren.nl/herindeling
  2. Schriftelijk via een brief aan gemeente, postbus 44, 5076 ZG Haaren
  3. Mondeling via een afspraak op het gemeentehuis.
MAAR DOE HET IN IEDER GEVAL VOOR 14 FEBRUARI 2019!
0Weken0Dagen0Uren0Minuten0Seconden