Heel Esch is straks ‘Heartsafe’

De werkgroep zorg en welzijn van Platform Esch Perspectief (PEP) wil Esch graag geheel ‘Heartsafe’ maken. Vijf vrijwilligers gaan zich hiervoor de komende tijd inzetten om dit binnen twee jaar voor elkaar te krijgen. Maar hoe willen we dat gaan doen?

Op dit moment zijn er 5 AED’s (Automatische Externe Defibrillator) aanwezig in Esch. Twee daarvan hangen in een buitenkast bij dorpshuis De Es en bij Autobedrijf van Kuringe. De andere drie hangen binnen bij voetbalclub Essche Boys, tennisvereniging d’Oggelen en Buitenhuis. Met een AED kan aan slachtoffers van een plotselinge hartstilstand een schok worden toegediend, met als doel het hartritme te herstellen. Het gebruik van een AED vervangt niet de handmatige reanimatietechniek (hartmassage en beademing), maar is hier een aanvulling op.

De definitie van Heartsafe is dat getrainde vrijwilligers binnen 6 minuten met een AED bij een reanimatie kunnen zijn. De overlevingskans van een slachtoffer van hartstilstand stijgt dan met 90%. Snelheid is de belangrijkste voorwaarde om te kunnen overleven.

Om het dorp echt Heartsafe te maken, zijn er volgens de werkgroep nog zo’n 7 AED’s nodig. Op die manier kan straks iedereen binnen de cruciale 6 minuten geholpen worden.
De werkgroep zet haar kennis en kunde in om verenigingen, buurtschappen en ondernemers aan te moedigen en te helpen om een AED aan te schaffen. Hiervoor is de werkgroep echter wel afhankelijk van giften en sponsorbijdragen.

Het Heartsafe maken van een dorp betekent niet alleen dat er AED’s worden aangeschaft, maar ook dat deze onderhouden worden. Nog belangrijker is dat er mensen zijn, die deze apparaten kunnen bedienen. Dit is niet moeilijk. Iedereen kan het leren. Daarom gaan vrijwilligers een nauwe samenwerking aan met de plaatselijke EHBO. Deze vereniging heeft al aangegeven dat zij de benodigde opleidingen willen verzorgen.

Ook worden de huidige al gecertificeerde vrijwilligers benaderd om zich aan te melden voor HartslagNu. Dit is een gratis alarmeringssysteem, waarmee opgeleide vrijwilligers, via hun mobiele telefoon, opgeroepen kunnen worden om hulp te verlenen bij een slachtoffer van een hartstilstand.

Tenslotte moedigt de werkgroep alle getrainde AED-vrijwilligers aan om zich aan te melden bij AED-Alert, zodat zij indien zij zich in de buurt bevinden van een slachtoffer met hartproblemen, via hun mobiele telefoon een sms-waarschuwing krijgen en hulp kunnen verlenen.

De werkgroep helpt en bemiddelt graag bij zowel de aanschaf van AED’s als het opleiden van vrijwilligers door de plaatselijke EHBO-vereniging. Ook geven de leden graag voorlichting en informatie over alles wat met reanimatie en AED’s te maken heeft. Dit alles wil de werkgroep tot in de lengte van jaren volhouden. Dit kan alleen met uw steun.

Voor vragen over opleidingen, neem dan contact op met Annie van der Heijden, e-mail: amlcompen@hotmail.com of tel: 06-44 77 22 37.
Voor overige vragen: Cees van Rooij, e-mail: rooy35@home.nl of tel: 06-24 10 72 94.

Informatieavond Reigerskant 2 oktober 2019

2 oktober jl heeft er in de Es een informatieavond plaatsgevonden omtrent het bouwproject “De Reigerskant” Belangrijk hierbij is te weten dat er ook ruimte is om onder CPO te kunnen bouwen.  Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project.

Meer informatie en de presentatie op……

Zorgen en Welzijn

De presentatie van Zorg en welzijn op Loesch

Presentatie Verenigingen bij Loesch

Verkeerswerkgroep toon voorlopige bevindingen

Op 3 april gaan we weer loten voor de grote Zomerontmoeting.
De bestemming in 2020 is Põlva (Estland). Zoals gewoonlijk zal de delegatie ook dit jaar weer bestaan uit 8 personen uit Esch en omgeving, een mix van jongeren en volwassenen. Dit jaar vindt de Zomerontmoeting plaats van 18 tot en met 22 juli. Opgeven voor de loting kan tot aan de lotingsavond zelf via info@friendsofeurope.nl. Uiteraard zal voor jongeren 50% van de reiskosten worden vergoed.

Eerste bijeenkomst werkgroepen

Voorlichtingsavond Dorpsplan

Op woensdag 21 november 2018 is er onder grote belangstelling heeft PEP in samenwerking met ingenieursbureau Kragten een presentatie gegeven over de toekomst van Esch. Doel van de avond is om de Esschenaren te informeren en vooral om de wensen en meningen van onze dorpsbewoners te horen. Wát gaat er nu goed? Wat gaat er nu niet goed?

PEP ontvangt cheque