Woningwens in-the-picture/ Een spontane (re)actie

Een artikel in het BD van 18 maart zorgde in Esch voor flink wat beroering. Er is veel vraag naar woningen voor jongere Esschenaren en tóch wordt er blijkbaar ingekrompen op het aantal beoogde starterswoningen. In het plan Reigerskant wordt het bedoelde aantal meer dan gehalveerd van 24 naar 8 en de originele prijs van € 180.000 gaat naar € 225.000. En dat terwijl jonge instroom en doorstroom zo nodig is voor de leefbaarheid van ‘ons dorp’, aldus de werkgroep wonen van PEP. Door vergrijzing komen in de aankomende jaren Esch al meerdere middel dure en duurdere huizen vrij. Bouwen in die prijscategorie, ten koste van de starterswoningen, roept vragen en zorgen op. Daarnaast heeft ook de senioren Esschenaar behoefte aan een ander soort woning, passend bij hun levensfase, waarin Reigerskant nog niet voorziet.

Al sinds 2018 is door en met Essche bewoners gewerkt aan een dorpsvisie, het leefbaarheidsplan ‘Esch stroomt door’. Voldoende mogelijkheid voor starters en doorstroom zijn belangrijke elementen in die visie. Een spontane (re)actie van de lokale jeugdigen en hun ouders om gezicht te geven aan al die woonwensen zorgde zelfs voor aandacht van lokale en sociale media. Begin april zit de PEP weer om tafel met de gemeente Boxtel om vanuit de visie te spreken over de invulling van woonwensen in het dorp. Een initiatief als de spontane foto-actie laat maar weer zien hoe sterk de verbondenheid in het dorp is en hoe graag de jonge Esschenaar in Esch blijft. Een initiatief wat door PEP dus van harte wordt ondersteund. Graag willen jullie input vragen via onze Poll op de internet pagina van PEP.

PEP (Platform Esch Perspectief) verbindt, versnelt en geeft richting aan de gesprekken met belangrijke partners zoals gemeente en ontwikkelaars en ondersteunt indien gewenst bij activiteiten. Het helpt de bewoners samen te blijven focussen op wat belangrijk is in de gezamenlijk ontwikkelde visie Esch stroomt door.